Ο λευκός λιπώδης ιστός (Λίπος) είναι το κλασικό λιπώδες κύτταρο που βρίσκεται ή στο σπλαχνικό ή στον υποδόριο λιπώδη ιστό με δυνατότητα ανάπτυξης και επέκτασης ανάλογα με την πρόσληψη ενέργειας και τη μεταβολική ανάγκη του οργανισμού. Το λίπος εμφανίζει κλασικά σημάδια χρόνιας φλεγμονής, βασικό χαρακτηριστικό…