Όλοι γνωρίζουμε πως κάθε προπόνηση που στόχο έχει τη δύναμη και την μυϊκή ανάπτυξη περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο της μέρος ασκήσεις με βάρη. Ωστόσο θα ήταν λάθος να παραβλέψουμε τη συμβολή στην κατεύθυνση αυτή ασκήσεων που χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση τους το βάρος του σώματος μας….