Ασκήσεις στα πόδια

Οι ασκήσεις στα πόδια είναι μία μεγάλη κατηγορία ασκήσεων. Κι ενώ τους δίνουμε μεγάλη σημασία αγνοούμε ότι τα πόδια μας είναι ένα τεράστιο αισθητήριο όργανο.

Η κίνηση των θηλαστικών διέπεται από ένα πολύπλοκο σύστημα ιδιοδεκτικών αισθήσεων. Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αυτού, μέσω της αλληλεπίδρασης των σωμάτων με το περιβάλλον μας, προσπαθεί να προσαρμόσει τις στρατηγικές κίνησης. Σκοπός του να ελαχιστοποιήσει την ενεργειακή δαπάνη και τον κίνδυνο τραυματισμού.

Μία μεγάλη ομάδα ασκούμενων δίνει βάση στις ασκήσεις στα πόδια υποτιμούν το ρόλο που έχουν ως ένα σημαντικό αισθητήριο όργανο. Από τα πόδια μας προέρχονται πολλά νευρικά σήματα, δίνοντάς μας πληροφορίες σχετικά με δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. Η θέση των ποδιών σε σχέση με ολόκληρο το σώμα κατά την κίνηση του, δίνει όλη την πληροφορία. Κατά αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος λαμβάνει διαρκώς τα ερεθίσματα για να μπορείτε να σταθεροποιήσετε τη στάση σας κάθε στιγμή!

Παίξτε σαν να ήσασταν παιδί και επαναφέρετε μερικώς από αυτή τη χαμένη κίνηση και τη σύνδεση μεταξύ των ποδιών με τον εγκέφαλο.

Αυτά τα ποσοστά είναι μια πρόχειρη εκτίμηση και απλοποιούνται. Σημασία έχει να τονιστεί ο ξεχασμένος ρόλος του ποδιού και να δοθεί ιδιαιτέρως προσοχή στο πως τα χειριζόμαστε.