Αξιολόγηση στάσης σώματος
Μέσα από την αξιολόγηση της στάσης αναλύεται το πλάνο αποκατάστασης σε περίπτωση τραυματισμών ή ακόμη και στην πρόληψη τους.
Αξιολόγηση κίνησης
Με την αξιολόγηση της κίνηση σας, εντοπίζουμε τα σημεία που πάσχετε έπειτα από καθημερινές λανθασμένες επαναλαμβανόμενες κινησεις που επιβαρύνουν συγκεκριμένα σημεία.
Πρόληψη
Το πλάνο πρόληψης τραυματισμών για την αποφυγή πόνων και ενοχλήσεων επιτυγχάνεται μέσα από την βελτίωση της στάσης σώματος (ορθοσωμία)
Αποκατάσταση τραυματισμών
Μέσα από την δική μας μέθοδο της αξιολόγησης, δημιουργούμε το κατάλληλο πλάνο για την αποκατάσταση των τραυματισμών σας.

KNOWLEDGE IS

POWER

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΟΝΩΝ

Together we

Succeed